1

Inactief zetten aan- en afwezigheden

  • Live

Jorinde Kromwijk

Het is niet mogeljk een aan- en afwezigheid die geldig is, weer op inactief te zetten.
Dit heeft invloed op alle toepasingen van deze aan- en afwezigheid in het verleden en de toekomst.
Graag zouden we zien dat je bijvoorbeeldvan de aan- en afwezigheid de einddatum naar voren kan halen net als een plancontract.
Zodat je niet een waslijst aan aan- en afwezigheden hebt.

A

Activity Newest / Oldest

Planbition

Infinity version 1.2


Planbition

Status changed to: Live